MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

dodano: 2008-03-11

Pilotażowy program "Uczeń na wsi"

Pilotażowy program "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie", zwanego dalej "programem".

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:

  • gminy wiejskie,

lub

  • obszary wiejskie w gminie miejsk-wiejskiej oraz miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.


Program realizowany jest na terenie gmin wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich całego kraju od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

Niezbędne dokumenty do pobrania poniżej:

więcej dodatkowych informacji na stronie PFRON