MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

dodano: 2013-09-16

Szansa na lepsze życie 2013" - Opiekunka dziecięca -profesjonalna niania

UWAGA:
Wykonawco, jeżeli pobierasz ze strony internetowej specyfikację (SIWZ) to powinieneś śledzić przebieg danego postępowania przynajmniej do momentu upływu terminu na składanie ofert, ponieważ Zamawiający może zamieszczać jeszcze informacje, zawiadomienia i modyfikacje poniżej każdego ogłoszenia 
o zamówieniu.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie
Kursu zawodowego pn. Opiekunka dziecięca -profesjonalna niania  dla  osób uczestniczących w projekcie pn. „Szansa na lepsze życie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Więcej na: