MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

dodano: 2017-07-26

Uwaga!!!

MGOPS w Krotoszynie informuje:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) i funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć

od dnia 01 sierpnia 2017 r. w siedzibie ośrodka Krotoszyn ul. Kobylińska 10a

w godzinach pracy od 07.30 do 15.30 lub przez internetPrawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku –

od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczyna się

1 listopada danego roku i trwa do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.

UWAGA!
W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące!


Wzory wniosków i i załączników dostępne pod poniższym adresem :
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/