MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie

 

Ważne terminy

MGOPS w Krotoszynie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać od                           
 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres złoży wniosek wraz  z dokumentami:
-  do dnia 31 sierpnia:
  •  Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia
    31 października 2017 r.

 

- od dnia 1 września do dnia 31 października:

  •  Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia
    30 listopada 2017 r.