MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie

 

Wzory wniosków dostępne pod adresem:

POBIERZ DRUKI WNIOSKÓW

 

 

 

 

 ELEKTRONICZNE WNIOSKI


 

 

Wniosek będzie można również przesłać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego :

 
1) utworzony przez właściwego ministra do spraw rodzin portal Empatia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

2) udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych -Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)


3) system banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właśiwym do spraw informatyzacji


4) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)