MGOPS w Krotoszynie

skontaktuj się z nami

MGOPS w Krotoszynie

TERMINY WYPŁAT 2018

 

Szanowni Klienci!


 

Wszystkie przelewy przez MGOPS w Krotoszynie realizowane są drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych.

 

W związku z powyższym:

  1. Klienci posiadający rachunki bankowe otrzymują wpłaty na rachunek w dniach wskazanych powyżej lub w pierwszym dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu.
  2.  W szczególnych przypadkach może zdarzyć się sytuacja, że wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy nastąpią w drugim dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu – w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.
  3. Doręczenia świadczeń (przekazy pocztowe) pod adres zamieszkania  - do końca danego miesiąca.

 

PRZEWIDYWANE TERMINY WYPŁAT

Świadczenie wychowawcze "500+"


WYPŁATY GÓTÓWKOWE ORAZ PRZELEWY NA KONTA BANKOWE

 


 

500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

2018

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Pażdziernik

Listopad

Grudzień

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

GOTÓWKA

16

16

17

17 oraz 30

19

13

PRZELEW BANKOWY

16

16

17

16 oraz 30

16

13

 


Powyższe terminy mogą ulec zmianie !!!

 

 

 

 

 

 

PRZEWIDYWANE TERMINY WYPŁAT

 ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W KASIE MGOPS W KROTOSZYNIE

WYPŁATY GÓTÓWKOWE


KASA W MGOPS KROTOSZYN JEST CZYNNA W GODZINACH

OD 11:00 DO 14:00

 

Nazwiska rozpoczynające się od litery

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

maj

Czerwiec

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

od litery "A" do litery "M"

22

26

26

23

28

25

od litery "N" do litery "Ż"

23

27

27

24

29

26

 

Nazwiska rozpoczynające się od litery

lipiec

Sierpień

Wrzesień

Pażdziernik

Listopad

Grudzień

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

od litery "A" do litery "M"

23

27

24

 

22

 

 

26

 

 

17

 

od litery "N" do litery "Ż"

24

28

25

 

23

 

 

27

 

 

18

 

 

 

 

Powyższe terminy wypłat mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn.zm.):

 

PRZEWIDYWANE TERMINY REALIZACJI PRZELEWÓW NA KONTA BANKOWE

 ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Miesiąc

Planowany termin przelewów

Styczeń 19-I-2018
Luty
23-II-2018
Marzec
23-III-2018
Kwiecień
20-IV-2018
Maj
25-V-2018
Czerwiec
22-VI-2018

Lipiec

20-VII-2018

Sierpień

24-VIII-2018

Wrzesień

 21-IX-2018

Pażdziernik

 

19-X-2018

 

Listopad

 

 23-XI-2018

 

Grudzień

 14-XII-2018

 

 

Planowany termin przelewów i wypłaty gotówki z Funduszu Alimentacyjnego

 

 

Miesiąc

Planowany termin przelewów i wypłaty gotówki z Funduszu Alimentacyjnego

Styczeń
22-I-2018
Luty
26-II-2018
Marzec
26-III-2018
Kwiecień
23-IV-2018
Maj
28-V-2018
Czerwiec
25-VI-2018
Lipiec
23-VII-2018
Sierpień      27-VIII-2018
Wrzesień
    24-IX-2018

Październik


Listopad


Grudzień


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWIDYWANE TERMINY WYPŁAT

ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ W KASIE MGOPS


Nazwa zasiłku

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Zasiłki stałe

18

15

15

16

15

18

Zasiłki okresowe

29

27

28

27

29

27

 

Nazwa zasiłku

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Pażdziernik

Listopad

Grudzień

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Dzień Wypłaty

Zasiłki stałe

16

14

17

16

15

13

Zasiłki okresowe

27

29

26

29

28

 19

Powyższe terminy wypłat zasiłków mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie !!!

17.VII.2015

21.VIII.2015

18.IX.2015

16.X.2015

20.XI 2015

11.XII 2015